ติดต่อสอบถาม  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.)


175 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2716 4000
โทรสาร : 0 2716 4019

 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา    
   
 

 

  ด้านวิศวกรรม
 

คุณกันต์ณธีร์ เนติโรจนชัยชาญ
โทรศัพท์ 0 2532 3623 ต่อ 611

 

ด้านสิ่งแวดล้อม/
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

คุณรัชชนีวรรณ ราหุละ และคุณนวลฉวี รูปขำดี
โทรศัพท์ 0 2522 7365-9
โทรสาร 0 2522 7368

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
     
   

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง